';
   Strona Główna      Regulamin
.
 
 
 

  Szanowni Państwo
Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona www.stachon.org oraz nasza  firma Pokoje Gościnne Stachoń z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Podhalańskiej 28 i 26 Przetwarza Państwa dane osobowe  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, b i c Rozporządzenia 2016/679.RODO  w celu  rezerwacji oraz pobytu w naszym ośrodku. Pozostanie na stronie, wysyłanie wiadomości do naszej firmy, bądź też rezerwacja  jest jednoznaczne z udzieleniem na to zgody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest firma Pokoje Gościnne Stachoń z siedzibą w Zakopanem przy ulicy podhalańskiej 28 i 26.Kontakt w sprawie danych pod nr tel 182062752
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów pobytu, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują Panu/i następujące prawa
  a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)     prawo do poprawiania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niepełne
  c)     prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia danych osobowych 
  Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są wymogi ustawowe.

Regulamin przebywania Gości oraz rezerwacji
 
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności Kwaterobiorcy oraz przebywania na terenie Pokoi Gościnnych Stachoń i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie  rezerwacji przez klienta bądź wpłatę zadatku lub całości kwoty za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 
2. Regulamin obowiązuje wszystkich gości i jest dostępny na stronie www.stachon.org
 
3. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godz 10.00 dnia następnego.
 
4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić właścicielowi w dniu przyjazdu lub uzgodnić telefonicznie przed przyjazdem. Właściciel może nie uwzględnić prośby o przedłużenie jeżeli pokój jest już wynajęty bądź zachowanie gościa odbiega od regulaminu.
 
5. Rezerwacja dokonywana jest poprzez wpłatę zadatku. Zadatek nie podlega zwrotowi dlatego prosimy o przemyślane rezerwację.
 
6. Na wpłatę zadatku oczekujemy 7 dni od daty przekazania danych do wpłaty. W przypadku braku wpłaty rezerwację uważamy za nieaktualną.
 
7. Klientów którzy są w posiadaniu danych do przelewu z pobytów poprzednich prosimy o nie wpłacanie zadatku bez wcześniejszego uzgodnienia terminu z kwaterodawcą. Zadatek wpłacony bez konsultacji nie zobowiązuje kwaterodawcę do zapewnienia noclegu.
 
8.Kwaterodawca zobowiązuje się do zwrotu zadatku jeżeli w ustalonym terminie nie posiada wolnych miejsc. Bądź po wcześniejszym ustaleniu z Kwaterobiorcą do znalezienia noclegu w tej samej cenie w pobliskich lokalach świadczących usługi noclegowe.
 
9. Podstawą do zameldowanie jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
 
10. Pobierana jest opłata klimatyczna która NIE JEST wliczona w cenę noclegu. Uchwałą rady miasta Zakopane wysokość opłaty klimatycznej wynosi 2 zł od osoby od każdej rozpoczętej doby.
 
11. Pokoje gościnne Stachoń świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. Kwaterodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wystroju oraz wyposażenia pokoi. Istnieje możliwość skorzystania z wyżywienia za dodatkową opłatą. Dodatkowo na życzenie Gościa udzielamy informacji związanych z pobytem i podróżą. Akceptujemy obecność zwierząt. Zwierzęta przebywające w obiekcie nie mogą stanowić zagrożenia dla pozostałych Gości. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zwierzę i jest zobowiązany do uzyskania zgody od kwaterodawcy na pobyt ze swoim pupilem.
 
12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłyną okres za który uiścił opłatę.
 
13. Gość nie może zapraszać osób niezameldowanych bez zgłoszenia tego kwaterodawcy. Osoby niezameldowane mogą przebywać w budynku od 7.00 do 22.00 Za osobę zaproszoną przebywającą na terenie obiektu Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i jest zobowiązany do uregulowania wszystkich umyślnie i nieumyślnie spowodowanych przez nią szkód.
 
14. Gość jest zobowiązany do zameldowania i uregulowania całości należności za pobyt w dzień przyjazdu.
 
15.  Po przyjeździe Gość otrzymuje pokój przydzielany losowo oraz klucz na cały czas pobytu(za zgubienie klucza opłata 50 zł) i jest zobowiązany do zamykania pokoju w czasie jego nieobecności w obiekcie. 
Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, dokumenty oraz pieniądze pozostawione w pokoju bądź na terenie obiektu.
 
16. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia spowodowane umyślnie bądź nie przez niego bądź jego współtowarzyszy.
 
17. Każdorazowo ze względów bezpieczeństwa Gość opuszczając pokój powinien:wyłączyć telewizor oraz wszystkie urządzenia z gniazdek, zgasić światło, zakręcić wodę oraz zamknąć okna i drzwi. Zabrania się przestawiania mebli oraz jakichkolwiek trwałych zmian w pokojach bez zgody kwaterodawcy.
 
18. Na terenie obiektu znajduje się nie strzeżony parking
oraz narciarnia. Kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności za samochody i sprzęt pozostawiony na terenie parkingu i narciarni.
 
19. Posiadamy plac zabaw dla dzieci na którym dzieci mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców. Przed korzystaniem z sprzętów (zjeżdżalnie, trampoliny, huśtawka itp) oraz zabawek. Rodzice bądź opiekunowie są zobowiązani do sprawdzenia czy sprzęt jest sprawny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń bardzo prosimy o  niezwłoczne zgłoszenie kwaterodawcy.
 
20. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 w trosce o uprzyjemnienie pobytu wszystkim naszym klientom prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej.
 
21. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu przez Gościa bądź jeżeli stanowi on zagrożenie lub jest wyjątkowo uciążliwy dla innych Gości kwaterodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia go z obiektu obciążając go za pełny pobyt bądź nie zwracając mu wpłaconej kwoty za pobyt. Pokoje Gościnne Stachoń nie są zobowiązane do zapewnienia miejsca noclegowego takiej osobie. 
 
22. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Pokoje Gościnne Stachoń z siedzibą w Zakopanem przy ul. Podhalańskiej 28 i 26 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo do wglądu i korygowania swoich danych.
 
 Życzymy udanego pobytu

.